HSV Kwaliteit in de wind

                                                              sinds 1981 werkzaam in de windindustrie

 
 

Diensten  HSV

 Projectondersteuning

·     Begeleiding en kwaliteitsbewaking civiele werken

·     Begeleiding en kwaliteitsbewaking bouw fundaties

·    Begeleiding en kwaliteitsbewaking  bouw windturbines

·     Begeleiding en kwaliteitsbewaking inbedrijfstelling en afname van de turbines

·     Toezicht op de veiligheid tijdens het gehele bouwproces    

 Aandachtspunten  

·        Toegang wegen

·        Kraanopstelplaatsen 

·        Fundaties

·        Parkbekabeling

·        Installatie windturbines 

·        In bedrijf stellen windturbines

·        Overdracht inspectie windturbines 

·        Transformator station

·        As-build documentatie

·        Ondersteuning beheer en onderhoud